Anna Herman

Wykładowca w szkole psychoterapii

Anna-Herman

Młodszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń odżywania, w tym obszarze realizuje prace doktorską.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła na licznych stażach, obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń odżywania, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń zachowania, zaburzeń tikowych, zaburzeń ze spektrum autyzmu.