Anna Respondek

Wykładowca w szkole psychoterapii

Respondek Anna

Absolwentka Psychologii (specjalność kliniczna) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT EDU w Warszawie. Od 2011r. prowadzi prywatny gabinet, pacjenci głównie z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami nastroju. Pacjenci przyjmowani są również on-line we współpracy z jednym z portali. Posiada doświadczenie w superwizji grupowej i indywidualnej psychoterapeutów PTPPB, superwizji psychologów OŚOPiP oraz superwizji pracowników pomocy społecznej. Od 2021 r. pracuje jako wykładowca w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT EDU w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w pracy z osobami pozbawionymi wolności, kobietami doświadczającymi przemocy, pacjentami PZP, pacjentami Oddziału Psychiatrycznego (staż w Szpitalu w Gnieźnie oraz w Kościanie) oraz z osobami z zaburzeniami odżywiania.

Obszarem jej zainteresowań są zaburzenia lękowe, głównie napady paniki, GAD, OCD, fobie, lęk o zdrowie, a także zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia snu. Obszarem jej zainteresowań są również superwizje indywidualne i grupowe.