Bartosiewicz-Dudek Ewa

Wykładowca w szkole psychoterapii

Bartosiewicz-Dudek Ewa

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 4 –letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralej Centrum CBT EDU w Warszawie oraz rocznego podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w szkole Poza Schematami. Jest długoletnim pracownikiem Centrum CBT oraz wykładowcą w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie. Odbyła liczne szkolenia z Terapii Schematów oraz trzeciej fali terapii behawioralnej m. in. Terapii Akceptacji i Zaangażowania (CFT), Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (CFT) oraz Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (DBT). Długoletnie doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym w Szpitalu Bielańskim, w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz Oddziałach Dziennych Leczenia Zaburzeń Nerwicowych prowadząc w tych placówkach badania diagnostyczne oraz terapię indywidualną i grupową z osobami dorosłymi.

Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem: zaburzeń lękowych (w tym zaburzeń lękowych po wypadkach – PTSD, fobii społecznej, napadów paniki, lęku uogólnionego), zaburzeń nastroju, zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia). Wspiera osoby z niską samooceną, mające trudności w radzeniu sobie z emocjami, osoby znajdujące się w kryzysie. Zajmuje się również psychoterapią zaburzeń osobowości. Prowadzi superwizje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. W swojej pracy korzysta zarówno z klasycznego CBT, jak i z Terapii Schematów oraz opiera się na metodach tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz rozszerzających warsztat terapeutyczny. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Obszarem jej zainteresowań jest psychoterapia zaburzeń lekowych, psychoterapia zaburzeń afektywnych oraz  psychoterapia zaburzeń odżywiania

Jest autorką publikacji:

  • Interwencja kryzysowa w podejściu poznawczo –behawioralnym – techniki oraz strategia problem solving; Psychiatria i Psychoterapia 2012, Tom 8,  Nr 1-2: s.4-13
  • Fobia społeczna – konceptualizacja przypadku pacjenta: Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna 2013, Nr 1: s. 55-67