Emilia Misiaszek

Wykładowca w szkole psychoterapii

Emilia Misiaszek

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia, (spec. psychologia kliniczna), 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie.

W Centrum CBT EDU prowadzi wykłady w ramach całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w środowiskowym domu samopomocy typu A, w ośrodku terapii uzależnień, w fundacji działającej na rzecz osób doświadczających przemocy, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu terapii ACT, Terapii Schematu, EMDR oraz terapii CBT.

Obszarem jej zainteresowań jest terapia zaburzeń lękowych, somatyzacyjnych, depresyjnych, zaburzeń związanych z doświadczeniem traumy oraz zaburzeń osobowości. W zależności od problemów pojawiających się w procesie terapii danego pacjenta, włącza do klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej techniki z tzw. trzeciej fali terapii CBT oraz EMDR.