Helena Krauze

Wykładowca w szkole psychoterapii

Helena Krauze

Absolwentka Wydziałów Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie oraz  Studiów Podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyła wiele szkoleń z zakresu terapii, m.in. Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej (PTSB), Neuropsychologia kliniczna dziecka, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień, cykl szkoleń dotyczących diagnozy i terapii dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, szereg staży w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie. Pracuje na stanowisku psychoterapeuty w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Centrum CBT. Doświadczenie zdobywała jako psychoterapeuta i psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego Warszawa Żoliborz, poradniach psychologiczno-pedagogicznych publicznych i niepublicznych, przedszkolach, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla Osób z Autyzmem w Józefowie, Fundacji Scolar. Koordynowała pracę Punktu Wczesnej Interwencji w Błoniu, pełniła funkcję Dyrektora Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar. Prowadziła terapię indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych, grupy wsparcia dla rodziców oraz treningi umiejętności społecznych.

Obszarem jej zainteresowań jest terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  w zakresie zaburzeń psychicznych, w tym w szczególności:  zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń neurorozwojowch (zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia ze spektrum autyzmu), samouszkodzeń i prób samobójczych, zaburzeń osobowości, PTSD.

Jest współautorką publikacji „Zaburzenia przywiązania i zaburzenia ze spektrum autyzmu” w czasopiśmie „Terapia poznawczo-behawioralna”.