Jakub Mikołajczyk

Wykładowca w szkole psychoterapii

Jakub-Mikolajczyk

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek psychologia oraz Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU (szkolenie 4 letnie, II stopień Szkolenia PSTIS). Certyfikat PTTPB nr.528. Decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku naukowego i zawodowego, równoważna z zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w psychoterapii dzieci i młodzieży. Certyfikat uprawniający do samodzielnego diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii metodą Integracji sensorycznej.

Od 2018 wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT- EDU.

Doświadczenie zawodowe zdobywał  na stanowisku psychologa i terapeuty SI w Ośrodku Rehabilitacji i Edukacji TPD Helenów, w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka, w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum CBT.

W Centrum CBT zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych w obszarach takich jak:  zaburzenia depresyjne, somatyzacyjne, eksternalizacyjne, lękowe (m.in. lęk uogólniony, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, zespół stresu pourazowego), nieprawidłowo kształtującą się osobowością.