Ján Praško

Profesor, lekarz medycyny, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor, wykładowca.

default

prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze. Doświadczenie zdobywał jako lekarz drugiego stopnia na oddziale psychiatrycznym Szpitala w Ostrovie, następnie jako psychiatra kliniczny i niezależny pracownik naukowy w ówczesnym Instytucie Badań Psychiatrycznych w Pradze (obecnie Praskie Centrum Psychiatryczne) oraz jako ordynator oddziału chorób nerwicowych. Od 1994 roku wykłada na III Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze, a obecnie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Od 2008 roku jest kierownikiem Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Ołomuńcu i kierownikiem Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. W 2010 roku pomyślnie zakończył pracę na stanowisku profesora na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu i został zaproponowany przez Radę Naukową UP ​​Prezydentowi RP na stanowisko profesora uniwersyteckiego medycyny w dziedzinie psychiatrii.

Pracuje w komitetach Czeskiego Towarzystwa Psychiatrii Biologicznej (od 1993), Czeskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (od 1994, w 1999 został wybrany na prezesa towarzystwa i od tego czasu jest aktywnym przedstawicielem Czech w Europejskim Towarzystwie Terapii Behawioralnej i Poznawczej), Czeskiego Towarzystwa Neuropsychofarmakologii (od 2001) i Towarzystwa Psychiatrycznego Czeskiego Towarzystwa Medycznego Jana Evangelisty Purkyně (od 2001).

Działalnością naukową zajmuje się od 1985 roku, kiedy to rozpoczął badania rytmów dobowych i leczenia zaburzeń afektywnych za pomocą jasnego, intensywnego światła. Zajmuje się także etiologią i leczeniem majaczenia tremens (1987-1990), socjoterapią i farmakoterapią w zaburzeniach depresyjnych (1991-1995), fototerapią w dużych zaburzeniach depresyjnych (1992-1993) oraz farmakoterapią i psychoterapią w leczeniu fobii społecznej (1996-2000).

Otrzymał wiele nagród, m.in.:1996 Krajowa Nagroda Vondráčka za publikację dotyczącą leczenia schorzeń depresyjnych – najlepsza książka roku o psychiatrii,1998 Krajowa Nagroda Vondráčka za publikację dotyczącą leczenia schorzeń lękowych – najlepsza książka roku o psychiatrii,1996 Nagroda Czeskiego Towarzystwa Psychiatrycznego za najlepszy artykuł na Konferencji Czeskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Szpindlerowym Młynie – najlepsza książka roku o psychiatrii,1998 Nagroda za plakat na VIII Środkowoeuropejskim Sympozjum Neuropsychofarmakologicznym, Wiedeń, Austria – najlepszy plakat,2004 Nagroda „Kuffnerova cena” Czeskiego Towarzystwa Psychiatrycznego za książkę „Zaburzenia osobowości” – najlepsza książka roku o psychiatrii,2004 Krajowa Nagroda Vondráčka jako redaktor publikacji: Wytyczne leczenia w psychiatrii – najlepsza książka roku o psychiatrii, 2007 Krajowa Nagroda Vondráčka jako redaktor publikacji: Psychiatria łącznikowa – najlepsza książka roku o psychiatrii, 2012 Nagroda Uniwersytetu Palackiego jako redaktora publikacji Psychiatria Kliniczna – najlepszy podręcznik roku„Nagroda Kuffnera” Nagroda Czeskiego Towarzystwa Psychiatrycznego za książkę „Psychiatria w podstawowej opiece zdrowotnej” – najlepsza książka roku o psychiatrii. Jest autorem lub współautorem ponad 620 recenzowanych artykułów i ponad 240 abstraktów na konferencjach międzynarodowych. Jest redaktorem 11 monografii i autorem 29 podręczników z psychiatrii, 42 książek dla pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi i ponad 40 broszur edukacyjnych dla pacjentów. Ma 194 odniesienia w Web of Scientce z 523 cytowaniami.