Jerzy Cyran

Wykładowca w szkole psychoterapii

Jerzy-Cyran

Psycholog. Ukończył 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, szkolenie w zakresie Hipnozy w psychoterapii, pomocy psychologicznej, poradnictwie i medycynie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach leczenia uzależnień oraz ośrodkach terapeutyczno-resocjalizacyjnych w Warszawie.

Biegły sądowy w dziedzinie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

W Poradni Centrum CBT prowadzi terapię uzależnień, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, psychoterapię osób przeżywających kryzysy życiowe, doświadczających niskiego poczucia wartości. Zajmuje się wsparciem terapeutycznym młodych dorosłych zmagających się z trudnościami w relacjach i poszukujących swojego miejsca w życiu.