Joanna Michałowska

Wykładowca w szkole psychoterapii

Joanna Michałowska

Psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w Szpitalu Nowowiejskim,
a następnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Początkowo pracowała w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej – praca z osobami przewlekle chorymi na schizofrenię i ich rodzinami. Brała udział w programach behawioralnych oddziaływań rehabilitacyjnych pod kierunkiem Andrzeja Axera i prof. Roberta Libermana oraz dr Joanny Meder. Ukończyła kurs terapii rodzin PTP pod kierunkiem prof. Ireny Namysłowskiej i staż w Instytucie Terapii Rodzin im. Ackermana w Nowym Jorku. W kolejnych latach pracowała jako specjalista psychiatra i ordynator Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Afektywnych II Kliniki IPiN pod kierunkiem prof. Stanisława Pużyńskiego. Od 2002 r. jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem PTTPB. Z Centrum CBT związana jest od początku jego istnienia. Prowadzi indywidualną praktykę lekarską i psychoterapię osób dorosłych oraz par i małżeństw. W ramach Szkoły Centrum CBT EDU prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zaburzeń afektywnych, zastosowań klinicznych genogramu oraz terapii par i małżeństw. Poza pracą kliniczną prowadzi liczne superwizje, grupowe w dużych i małych grupach oraz indywidualne.

Obszarem jej zainteresowań są zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne, terapia par i małżeństw.

Jest współautorką rozdziału „Diagnoza w poznawczo-behawioralnej terapii par” w publikacji: „Diagnoza par w różnych podejściach”.