Justyna Sulej

Wykładowca w szkole psychoterapii

Justyna Sulej

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie. W pracy terapeutycznej zajmuje się pracą z osobami dorosłymi a także z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię w nurcie CBT, Terapii Schematów dla osób cierpiących z powodu zaburzeń nastroju (obniżony nastrój, depresja), zaburzeń lękowych (ataki paniki, zaburzenia obsesyjno-komuplsyjne, fobie), zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zgłaszających trudności w codziennym funkcjonowaniu, relacjach społecznych czy doświadczających kryzysu. Jest wykładowcą i superwizorem w szkole Psychoterapii CBT EDU i Szkole Psychoterapii Crescentia.