Kaczmarczyk Ireneusz

Wykładowca w szkole psychoterapii

Kaczmarczyk Ireneusz

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (ISNS). Posiada następujące certyfikaty i uprawnienia: Certyfikat superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Certyfikat Specjalisty  Psychoterapii Uzależnień – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Certyfikat Superwizora Psychoterapii Uzależnień – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień – Certyfikat w zakresie prowadzenia superwizji klinicznej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin. Uprawnienia do prowadzenia superwizji klinicznej w dziedzinie uzależnień – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Certyfikat Psychoterapeuty Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej, European Certificate As Psychotherapist for Person-Centred and Experiential Psychotherapy (PCE EUROPE), The International Focusing Institute. Certified Focusing – Oriented Psychotherapist and Trainer, International Society Emotion Focused Therapy. Certified Emotion-Focused Therapist. Posiada dyplom specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – tytuł specjalisty  w dziedzinie psychoterapia uzależnień. Jest wykładowcą szkół psychoterapii, autorem projektów szkoleniowych w obszarze psychoterapii i kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach tematycznych, członkiem grup eksperckich, w tym Zespołu Ekspertów d/s programu specjalizacji z psychoterapii uzależnień w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia CMKP.

Obszarem jego zainteresowań jest psychoterapia grupowa, psychoterapia osób dorosłych, psychoterapia osób uzależnionych, superwizja zespołów, superwizja kliniczna, indywidualna i grupowa.

Jest redaktorem naczelnym pisma pt. „Terapia Osób Uzależnionych i ich bliskich”.

Jest autorem i współautorem następujących publikacji:

  • Kaczmarczyk I. Wspólnota AA w Polsce, wyd. Eneteia, Warszawa, 2008 ISBN 978-83-85713-79-1. Publikacja dofinansowana przez ISNS UW,
  • Kaczmarczyk I. Terapeutyczne funkcje Wspólnoty AA, [w:] Psychoterapia pogranicza. Podręcznik akademicki. Red. L. Grzesiuk, H. Suszek. Warszawa 2012, Wydawnictwo Eneteia, ISBN 978-83-61538-17-2,
  • Etos szkoły i etos ucznia jako wymiary profilaktyki, [w:] Patologia i psychoprofilaktyka, red. A. Margasiński, B. Zajęcka. Materiały konferencji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Kraków, 2000,
  • Wartości a działanie w świetle wybranych koncepcji psychospołecznych. (wspólnie z M. Kosewskim) [w:] „Etyka, psychologia, psychoterapia”, red. A. Margasiński, D. Probucka, wyd. Aurorum, Kraków 2005 ISBN 83-87887-49-8,
  • Kaczmarczyk I. Osoby Dorosłe – Dzieci Alkoholików z perspektywy psychologii egzystencji [w:] Leczenie Alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Gąsiora i Jan Chodkiewicza, Kielce, Wydawnictwo Jedność, 2010  ISBN: 978-83-7660-239-4, Kaczmarczyk I. Osoby Dorosłe – Dzieci Alkoholików z perspektywy psychologii egzystencji – Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 2010, nr 1,
  • Kaczmarczyk I. „Droga do siebie” – praca w obrębie schematu osób uzależnionych w podejściu humanistyczno – egzystencjalnym, [w:] Terapia uzależnienia i współuzależnienia, nr 4 2015,
  • Kaczmarczyk I. „Psychoterapia doświadczeniowa w leczeniu uzależnień”, [w:] Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, Warszawa: 4/2018,
  • Kaczmarczyk I. „Momenty zmiany w psychoterapii doświadczeniowej”, [w:] Terapia uzależnienia i współuzależnienia, nr 1 2020,
  • Kaczmarczyk I. „Moments of movement” in experiential psychotherapy for clients suffering from addiction. INFOCUS Newsletter 7/2020 The International Focusing Institute NY,
  • Kaczmarczyk I. „Terapeuta na krawędzi – doświadczenia korekcyjne w superwizji”, [w:] Terapia osób uzależnionych i ich bliskich, nr 1 2022.