Łukasz Konowałek

Magister, psycholog o specjalności neuropsychologia kliniczna, psychoterapeuta.

default

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności neuropsychologia kliniczna. Ukończył studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM,
4-letnią Szkołę Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz 3-letni CORE Training ISTDP Warszawa/Berlin. Jako psycholog pracuje od 2015 roku. Jest asystentem dydaktyczno-naukowym w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego oraz psychologiem na Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego DSK UCK WUM. Doświadczenie zdobywał na oddziałach psychiatrycznych dziecięcych, młodzieżowych i dla dorosłych. Ma doświadczenie w pracy na oddziale dziennym oraz w ośrodku terapii uzależnień.  Odbył szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej w Polsce i za granicą.

Obszarem jego zainteresowań są funkcje wykonawcze, teoria więzi, diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna.

Jest współautorem ośmiu artykułów (z czego cztery jako pierwszy autor) na temat zaburzeń neurorozwojowych nasilenia problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży i teorii więzi w ADHD oraz dwóch rozdziałów podręczników z zakresu psychiatrii dziecięcej (dotyczących diagnozy psychologicznej i PTSD).