Maciej Misztal

Wykładowca w szkole psychoterapii

Maciej Misztal

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychoterapia oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT EDU w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego dla dorosłych, Oddziale XIX Dziennym Rehabilitacyjny dla Dzieci, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w przychodni WAT, Poradni Zdrowa Psychicznego Dzielnicy Ochota, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego, Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, prywatnych poradniach. Z Centrum CBT związany od 2019 roku, gdzie prowadzi psychoterapię młodzieży oraz dorosłych. Jest również wykładowcą w Centrum CBT EDU w Szkole Psychoterapii (całościowy 4 letni kurs psychoterapii), w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w ramach pozostałych szkoleń.

Obszarem jego zainteresowań są szeroko pojęte zagadnienia terapii poznawczo-behawioralnej, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia wieku rozwojowego.