Małgorzata Barańska-Guz

Wykładowca w szkole psychoterapii

Małgorzata Barańska - Guz

Absolwentka Filologii Polskiej oraz Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie. Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa broniąc rozprawę doktorską na temat obrazu osobowości Zygmunta Krasińskiego w listach. Pracuje na stanowisku psychoterapeuty w prywatnym gabinecie w Sandomierzu. Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia online. Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie stażu na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu i w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Obszarem jej zainteresowań jest terapia nastolatków i wspieranie młodych dorosłych w podejmowaniu zadań rozwojowych.

Jest autorką książki dla dzieci wspierającej regulację emocjonalną i uczącej akceptacji wszystkiego, co przeżywamy pt. ,,Poranki Sercowej Mamy”.