Małgorzata Iwanek

Magister psychologii, psychoterapeutka, seksuolożka.

default

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Studiów Podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej Uniwersytetu SWPS. Absolwentka 4- letniego kursu psychoterapii poznawczo –behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia – Laboratorium Psychoedukacji. Brała udział w konferencjach, szkoleniach i kursach: Psychoterapia oparta na mentalizacji I –  Laboratorium Psychoedukacji i Pracownia Humani, Trauma, przywiązanie i rezyliencja oraz Przywiązanie, złożona trauma i zaburzenia osobowości, Seksualność w psychoterapii, Nowe zjawiska w seksuologii, Wywiad seksuologiczny, Seks i trauma a zdrowie psychiczne, Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego. Odbyła Staż psychoterapeutyczny w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Staż seksuologiczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Obszarem jej zainteresowań jest seksualność w cyklu rozwoju, seksualność w rodzinie, relacje i więzi z innymi, wpływ internetu i mediów społecznościowych na relacje, więzi, seksualność, uzależnienia.

Jest autorką publikacji w czasopismach „Głos pedagogiczny”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Charaktery” oraz współautorką książki „SEXEDPL. Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie
i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców”.