Mirkiewicz Jarosław

Wykładowca w szkole psychoterapii

Jarosław Mirkiewicz

Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, który ukończył z wyróżnieniem. Absolwent 4 – letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej CBT EDU w Warszawie, ukończonej z wyróżnieniem. Odbył staż kliniczny w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, której pracami kierował przez 2 lata. Pracuje jako wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie, w której prowadzi specjalistyczne zajęcia ze studentami szkolącymi się w prowadzeniu terapii poznawczo – behawioralnej. Od ponad 6 lat jest członkiem zespołu klinicznego w poradni NZOZ Centrum CBT w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią pacjentów prezentujących szerokie spektrum trudności psychologiczno – psychiatrycznych.
W terapii posługuje się szerokim wachlarzem oddziaływań, które dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdego procesu terapeutycznego. W zależności od specyfiki trudności z którymi zgłaszają się pacjenci prowadzi klasyczną terapię poznawczo – behawioralną, a także Terapię Schematów, Terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapię Poznawczą Opartą na Uważności (MBCT). Jest praktykiem Brainspotting – innowacyjnej metody leczenia zaburzeń i trudności związanych z doświadczeniem traumy. Swoją pracę kliniczną poddaje regularnej superwizji; pracuję zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Jest autorem branżowych artykułów poświęconych psychoterapii, publikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich. Uczestniczy jako prelegent w konferencjach i sympozjach psychologicznych, oraz współpracuje jako ekspert z mediami (m.in. Wprost, gazeta.pl, miesięcznik Dziecko).