Nina Szalas

Magister psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 444) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 72).

Nina Szalas

Jest starszym asystentem, doktorantką i superwizorem w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.
W Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU pełni funkcję Kierownika ds. Dydaktyki. Ponadto jest wykładowcą i superwizorem (prowadzi 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej), wykładowcą i superwizorem w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Jest współautorem zasad organizacji pracy zespołów i świadczenia pomocy w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT (tzw. Ośrodki I Poziomu Referencyjnego).

Obszarem jej zainteresowań jest psychoterapia dzieci i młodzieży, zaburzenia osobowości, zachowania samobójcze oraz niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie.

Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”. Jest współautorką 2 książek: „Psychoterapia dzieci i młodzieży w praktyce”, „Myślę, czuję, działam” dotyczące psychoterapii dzieci i młodzieży oraz autorką i współautorką 14 artykułów o tematyce związanej z zachowaniami samobójczymi,  nieprawidłowo kształtującą się osobowością, zaburzeniami odżywiania, PTSD, depresją, niekorzystnymi doświadczeniami w dzieciństwie.