Sławomir Grab

Magister psychologii o specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień, obowiązki specjalisty psychologii klinicznej; superwizor psychoterapii uzależnień PARPA i RSPU, superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

default

Ukończył czteroletnie szkolenie TPB,  dwuletnie szkolenie SFT oraz szkolenie  Master Practitioner of NLP. Współpracuje ze szkołami psychoterapii uzależnień w zakresie dydaktyki, treningów psychologicznych i superwizji szkoleniowej.

Obszarem jego zainteresowań są czynniki leczące w psychoterapii, proces grupowy, psychologiczne mechanizmy uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Jest autorem publikacji w czasopismach: Charaktery, Świat Problemów, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, Terapia Osób Uzależnionych i ich Bliskich. Tematyka publikacji dotyczy psychoterapii uzależnień chemicznych i behawioralnych, zaburzeń osobowości i psychoterapii grupowej.