Tomasz Matracki

Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB 1232).

zdjecie_tomasz_matracki

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunku psychologia (spec. psychologia kliniczna), 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Radomiu i on-line. Zajmuje się psychoterapią poznawczo – behawioralną osób dorosłych i młodzieży (zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsyjne i pokrewne, zaburzenia nastroju, odżywiania) oraz diagnostyką psychologiczną (funkcje poznawcze, osobowość, badania na broń). Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako psycholog w placówkach ochrony zdrowia (szpital psychiatryczny – oddziały psychiatrii ogólnej dla osób dorosłych, hospicjum) oraz współpracując z instytucjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju i rehabilitacją (placówki opiekuńczo – wychowawcze, stowarzyszenia).

Obszarem jego zainteresowań jest psychoterapia poznawczo – behawioralna osób dorosłych, zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia osobowości.