Tomasz Srebnicki

Wykładowca w szkole psychoterapii

Tomasz Srebnicki

Absolwent studiów doktoranckich w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki, starszy asystent w Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Państwowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Prowadzi aktywność w Centrum CBT jako: Członek Rady Naukowej Centrum CBT, Wykładowca i superwizor w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej), wykładowca i superwizor w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.
W centrum CBT prowadzi także szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, a także szkolenia w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT. Dodatkowo prowadzi nadzór superwizyjny nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pracującymi w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT (tzw. Ośrodki I Poziomu Referencyjnego).

Obszarem jego zainteresowań jest superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży.