Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, terapeutów oraz osób zainteresowanych przedstawianą tematyką.

FORMA:

Warsztaty z elementami wykładu.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Czym jest depresja i jakie mogą być jej objawy
  2. Depresja w rozumieniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej
  3. Depresja a ryzyko zachowań samobójczych oraz jego ocena
  4. Psychoedukacja ucznia i jego rodziców na temat depresji
  5. Wybrane narzędzia interwencji terapeutycznej
  6. Konsultacje psychiatryczne

SZKOLENIE OBEJMUJE:

  • 4 – 6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne
  • 6 – 16 godzin dydaktycznych – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych
  • 2 – 4 godziny dydaktyczne – spotkanie dla rodziców

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26