Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, terapeutów oraz osób zainteresowanych przedstawianą tematyką.

FORMA:

Warsztaty z elementami wykładu.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Czym jest depresja i jakie mogą być jej objawy
  2. Depresja w rozumieniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej
  3. Depresja a ryzyko zachowań samobójczych oraz jego ocena
  4. Psychoedukacja ucznia i jego rodziców na temat depresji
  5. Wybrane narzędzia interwencji terapeutycznej
  6. Konsultacje psychiatryczne

SZKOLENIE OBEJMUJE:

  • 4 – 6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne
  • 6 – 16 godzin dydaktycznych – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych
  • 2 – 4 godziny dydaktyczne – spotkanie dla rodziców