Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera

Szkolenie skierowane jest pedagogów, psychologów pracujących w systemie ochrony zdrowia i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Celami szkolenia jest zapoznanie Uczestników z procesem diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także poszerzenie wiedzy diagnostycznej w kontekście rozumienia wpływu różnic płciowych na ekspresję objawów, jak i diagnozy różnicowej. Tematyka związana z różnymi aspektami ASD, jak funkcjonowanie poznawcze, zaburzenia współwystępujące, profil sensoryczny czy wymagania i specyfika poszczególnych faz i potrzeb rozwojowych mają pomóc w poszerzeniu wiedzy i wykorzystywaniu jej w pracy z ta grupą osób.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  • Obraz kliniczny zespołu Aspergera.
  • Fenotyp kobiecy zespołu Aspergera.
  • Postepowanie diagnostyczne (ICD-10, ICD-11, DSM-5). Diagnoza różnicowa.
  • Zaburzenia i trudności współwystępujące. Zaburzenia integracji sensorycznej.
  • Funkcjonowanie poznawcze w ASD. Wpływ na funkcjonowanie społeczne, szkolne i naukę.
  • Zachowania trudne.  Analiza funkcjonalna – podstawowe pojęcia.
  • Jak pomóc? Jak pracować?
  • Dojrzewanie a zespół Aspergera. Tożsamość.
  • Dysforia płciowa a spektrum autyzmu.
  • Podstawowe techniki terapii poznawczo-behawioralna z uwzględnieniem specyfiki ASD.

Szkolenie obejmuje 8-10 dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.