Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera

Szkolenie skierowane jest pedagogów, psychologów pracujących w systemie ochrony zdrowia i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Celami szkolenia jest zapoznanie Uczestników z procesem diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także poszerzenie wiedzy diagnostycznej w kontekście rozumienia wpływu różnic płciowych na ekspresję objawów, jak i diagnozy różnicowej. Tematyka związana z różnymi aspektami ASD, jak funkcjonowanie poznawcze, zaburzenia współwystępujące, profil sensoryczny czy wymagania i specyfika poszczególnych faz i potrzeb rozwojowych mają pomóc w poszerzeniu wiedzy i wykorzystywaniu jej w pracy z ta grupą osób.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  • Obraz kliniczny zespołu Aspergera.
  • Fenotyp kobiecy zespołu Aspergera.
  • Postepowanie diagnostyczne (ICD-10, ICD-11, DSM-5). Diagnoza różnicowa.
  • Zaburzenia i trudności współwystępujące. Zaburzenia integracji sensorycznej.
  • Funkcjonowanie poznawcze w ASD. Wpływ na funkcjonowanie społeczne, szkolne i naukę.
  • Zachowania trudne.  Analiza funkcjonalna – podstawowe pojęcia.
  • Jak pomóc? Jak pracować?
  • Dojrzewanie a zespół Aspergera. Tożsamość.
  • Dysforia płciowa a spektrum autyzmu.
  • Podstawowe techniki terapii poznawczo-behawioralna z uwzględnieniem specyfiki ASD.

Szkolenie obejmuje 8-10 dydaktycznych.