Dialog motywujący

RAMOWY PROGRAM:

 • Wprowadzenie do dialogu motywującego
 • Zasady pracy w dialogu motywującym
 • Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany
 • Definicja oporu. Praca z oporem
 • Czym nie jest dialog motywujący
 • Podstawowe pojęcia i techniki w dialogu motywującym
 • Definicja. Motywacja a zmiana
 • Podstawy teoretyczne dialogu motywującego
 • Transteoretyczny model zmiany
 • Duch terapii motywującej (współpraca, przywoływanie, autonomia)
 • Zastosowanie dialogu motywującego w praktyce psychoterapeutycznej. Terapia motywująca. Język zmiany/język zobowiązań. Fazy terapii motywującej. Zasady pracy. Trudności i pułapki terapeutyczne
 • Zastosowanie dialogu motywującego w pracy z dziećmi i młodzieżą. Specyfika i dostosowania

CZAS TRWANIA:

6-8 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26