Dialog motywujący

RAMOWY PROGRAM:

 • Wprowadzenie do dialogu motywującego
 • Zasady pracy w dialogu motywującym
 • Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany
 • Definicja oporu. Praca z oporem
 • Czym nie jest dialog motywujący
 • Podstawowe pojęcia i techniki w dialogu motywującym
 • Definicja. Motywacja a zmiana
 • Podstawy teoretyczne dialogu motywującego
 • Transteoretyczny model zmiany
 • Duch terapii motywującej (współpraca, przywoływanie, autonomia)
 • Zastosowanie dialogu motywującego w praktyce psychoterapeutycznej. Terapia motywująca. Język zmiany/język zobowiązań. Fazy terapii motywującej. Zasady pracy. Trudności i pułapki terapeutyczne
 • Zastosowanie dialogu motywującego w pracy z dziećmi i młodzieżą. Specyfika i dostosowania

CZAS TRWANIA:

6-8 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne