Dobra komunikacja

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Rad pedagogicznych: dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych, chcących udoskonalić swoje umiejętności z zakresu zasad dobrej komunikacji.

FORMA:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wstęp do zasad dobrej komunikacji.
  2. Techniki aktywnego słuchania – zajęcia warsztatowe.
  3. Zapoznanie uczestników z technikami mediacyjnymi i ćwiczenie ich metodami warsztatowymi.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne