Dobra komunikacja

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Rad pedagogicznych: dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych, chcących udoskonalić swoje umiejętności z zakresu zasad dobrej komunikacji.

FORMA:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wstęp do zasad dobrej komunikacji.
  2. Techniki aktywnego słuchania – zajęcia warsztatowe.
  3. Zapoznanie uczestników z technikami mediacyjnymi i ćwiczenie ich metodami warsztatowymi.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26