Funkcjonowanie poznawcze dzieci i młodzieży. Jak czytać opinie psychologiczne i wprowadzać zalecenia

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodszymi nastolatkami, sprawiającymi problemy wychowawcze – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach.

FORMA:

Wykładowo-warsztatowa

ZAKRES:

  1. Procesy poznawcze. Terminy podstawowe.
  2. Definicje. Wpływ zaburzeń na naukę. Zalecenia.
  3. Definicje. Funkcje. Deficyty uwagi jako czynnik ryzyka niepowodzeń szkolnych.
  4. Pamięć. Rodzaje. Związki z analizatorami.
  5. Myślenie. Rodzaje. Rozwój.
  6. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych. Rodzaje. Objawy. Leczenie.
  7. Psychogram. Poziom funkcjonowania intelektualnego poniżej i powyżej normy – konsekwencje.

Szkolenie obejmuje 5 godzin dydaktycznych.