Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?

CELE:

 • Uświadomienie roli pozytywnej samooceny uczniów w zapobieganiu zachowaniom niepożądanym, problemom emocjonalnym i psychicznym,
 • Poszerzenie wiedzy o tym, czym jest poczucie własnej wartości i jakie ma wymiary,
 • Wyczulenie na przejawy problemów z samooceną u dzieci i umiejętność ich rozpoznawania,
 • Uświadomienie pozytywnego i negatywnego wpływu samooceny nauczyciela na budowanie poczucia własnej wartości u jego podopiecznych,
 • Poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów wzmacniania samooceny dziecka.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Pozytywna samoocena, wiara we własne możliwości i zaufanie do siebie jako jeden z najważniejszych czynników protekcyjnych zachowań niepożądanych, problemów emocjonalnych i psychicznych u dzieci i nastolatków
 2. Podstawowe wymiary samooceny: wysokości (wysoka – niska), realistyczności (adekwatna – nieadekwatna), pewności (stabilna – niestabilna)
 3. Rozpoznawanie dzieci z zaniżonym, nieadekwatnym i niestabilnym poczuciem własnej wartości
 4. Kształtowanie się samooceny na przestrzeni życia
 5. Poczucie wartości nauczyciela jako wzorzec dla budowania samooceny u uczniów
 6. Dziewięć kategorii zachowań osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, które najsilniej wzmacniają samoocenę u dzieci
 7. Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania nauczyciela wzmacniające samoocenę uczniów

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.