Jak motywować ucznia do nauki szkolnej

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • dyrektorów szkół,
  • nauczycieli,
  • pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych.

ZAKRES SZKOLENIA

Stały problem wszystkich nauczycieli, czyli jak zachęcić ucznia do tego, żeby chciało mu się chcieć. O co właściwie w tym chodzi? Chce nam się coś, bo nam zależy np. na rodzicu, bo jest dla nas ważny;, na nauczycielu , bo go lubimy, bo umiał do nas tak podejść, że czuliśmy się w kontakcie z nim ważni itd.

Motywowanie to budowanie relacji i o takim podejściu myślimy w naszym warsztacie. Zajęcia mają na celu stawianie pytań i pobudzanie aktywnej wymiany między uczestnikami warsztatu. Mają zachęcać do refleksji.

FORMA

Jak na każdym warsztacie będziemy posługiwać się metodami aktywnymi, angażującymi uczestników poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń, czy zadań. Zajęcia mają charakter wykładowo-szkoleniowy.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Proponowany program zakłada podejmowanie tematów wokół budowania poczucia własnej wartości ucznia, tworzenia indywidualnej relacji z uczniem.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki motywacji.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne.