Jak motywować ucznia do nauki szkolnej

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • dyrektorów szkół,
  • nauczycieli,
  • pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych.

ZAKRES SZKOLENIA

Stały problem wszystkich nauczycieli, czyli jak zachęcić ucznia do tego, żeby chciało mu się chcieć. O co właściwie w tym chodzi? Chce nam się coś, bo nam zależy np. na rodzicu, bo jest dla nas ważny;, na nauczycielu , bo go lubimy, bo umiał do nas tak podejść, że czuliśmy się w kontakcie z nim ważni itd.

Motywowanie to budowanie relacji i o takim podejściu myślimy w naszym warsztacie. Zajęcia mają na celu stawianie pytań i pobudzanie aktywnej wymiany między uczestnikami warsztatu. Mają zachęcać do refleksji.

FORMA

Jak na każdym warsztacie będziemy posługiwać się metodami aktywnymi, angażującymi uczestników poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń, czy zadań. Zajęcia mają charakter wykładowo-szkoleniowy.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Proponowany program zakłada podejmowanie tematów wokół budowania poczucia własnej wartości ucznia, tworzenia indywidualnej relacji z uczniem.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki motywacji.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26