Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji

CELE:

 • Rozumienie, czym jest sytuacja prowokacji i jak ważne jest właściwe, modelujące zachowanie nauczyciela w reakcji na nią,
 • Uświadomienie sobie własnego, nawykowego reagowania na niepożądane zachowania uczniów,
 • Poznanie podstawowych zasady i wybranych sposobów konstruktywnego reagowania na prowokacje,
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami,  samouspokajania, odraczani re-akcji i akceptowania dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Prowokacja w relacji uczeń-nauczyciel jako specyficzny rodzaj trudnego zachowania
 2. Niepewność, obawy i wątpliwości nauczycieli, dotyczące właściwych reakcji na uczniowskie prowokacje
 3. Autodiagnoza własnego, najczęstszego sposobu reagowania na prowokacje – kwestionariusz
 4. Nauczyciel jako lider oraz osoba modelująca akceptowalne społecznie i pożądane zachowania w sytuacjach trudnych
 5. Warunki konstruktywnego reagowania na prowokacje
 6. Szybkie sposoby radzenia sobie z emocjami, metody samouspokajania, odraczanie
 7. Metoda konstruktywnej konfrontacji w praktyce

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne.