Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji

CELE:

 • Rozumienie, czym jest sytuacja prowokacji i jak ważne jest właściwe, modelujące zachowanie nauczyciela w reakcji na nią,
 • Uświadomienie sobie własnego, nawykowego reagowania na niepożądane zachowania uczniów,
 • Poznanie podstawowych zasady i wybranych sposobów konstruktywnego reagowania na prowokacje,
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami,  samouspokajania, odraczani re-akcji i akceptowania dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Prowokacja w relacji uczeń-nauczyciel jako specyficzny rodzaj trudnego zachowania
 2. Niepewność, obawy i wątpliwości nauczycieli, dotyczące właściwych reakcji na uczniowskie prowokacje
 3. Autodiagnoza własnego, najczęstszego sposobu reagowania na prowokacje – kwestionariusz
 4. Nauczyciel jako lider oraz osoba modelująca akceptowalne społecznie i pożądane zachowania w sytuacjach trudnych
 5. Warunki konstruktywnego reagowania na prowokacje
 6. Szybkie sposoby radzenia sobie z emocjami, metody samouspokajania, odraczanie
 7. Metoda konstruktywnej konfrontacji w praktyce

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.