Jak sobie radzić z agresywnym uczniem – zmiana sposobu myślenia i działania

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych.

FORMA:

Wykład

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie przyczyn wywołujących zachowania agresywne uczniów z ukierunkowaniem na wpływ postawy i sposobów reagowania osoby dorosłej w szkole na nasilanie zachowań agresywnych.
  2. Omówienie sposobów zmiany postawy poprzez pracę nad własnymi przekonaniami.
  3. Opracowanie i wdrożenie na terenie szkoły systemu – modelu postępowania w sytuacjach pojawienia się agresji, służącego zmianie sposobu myślenia nauczyciela.
  4. Omówienie podstawowych metod oddziaływania, służących zmianie zachowania uczniów – praca na poziomie modyfikacji behawioralnej.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.