Jak stworzyć w szkole bezpieczną przestrzeń emocjonalną?

CELE:

Głównym celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji w obszarze zapobiegania problemom emocjonalnym i psychicznym w szkole poprzez codzienne, drobne praktyki.

RAMOWY PROGRAM:

  1. Działania szkoły i nauczycieli na poziomie profilaktyki uniwersalnej – przykłady konkretnych codziennych aktywności
  2. Profilaktyka selektywna – przykłady gotowych scenariuszy i programów
  3. Profilaktyka wskazująca – interwencje w przypadku pojawienia się zachowań problemowych u ucznia – bezpośrednia rozmowa z dzieckiem, kontakt i ustalenia z jego rodzicami

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.