Komunikacja nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic

Uczeń w szkole potrzebuje indywidualnego zainteresowania i wsparcia. Czasem ważne jest aby zrozumieć jego kłopot i wdrożyć wstępną interwencje, a czasem wskazane jest aby zmotywować ucznia do działania lub pracy.

Pomocne w tym są metody skutecznej komunikacji i motywowania, oraz uniwersalne chwalenie. Uczeń w zespole klasowym może mieć kłopoty ze współpracą lub rozwiązywaniem konfliktów, w takiej sytuacji znajomość zasad mediacji może ułatwić nauczycielowi rozwiązać trudność. Często dzieje się tak, że współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami nie jest idealna. Wielu pedagogów, wychowawców w rozmowach z nami podkreśla, że radząc sobie z trudnościami w pracy na terenie szkoły ma wrażenie, że jest nie wspierana przez rodziców lub innych opiekunów dziecka. Nauczyciele nie czują się jednak przygotowani i kompetentni w prowadzeniu rozmów z rodzicami, zwłaszcza w sytuacji konieczności omówienia szczegółowych warunków współpracy.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • Dyrektorów szkół,
  • nauczycieli,
  • pedagogów.

FORMA:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Indywidualny uczeń z jego problemami. Jak przeprowadzić wstępną diagnozę problemu. Jaki jest problem – analiza abc. Gdzie pokierować dalej, jak to zrobić. Skuteczne metody motywowania ucznia do działania: elementy dialogu motywującego, skuteczne pochwały.
  • Komunikacja w zespole klasowym. Rozwiązywanie konfliktów. Elementy mediacji i negocjacji.
  • Współpraca z rodzicami. Rodzaje kontaktów z rodzicami i sposób ich prowadzenia. Ustalanie celów spotkań. Metoda częstych spotkań. Budowanie interwencji przy stałej współpracy z rodzicami. Model częstych spotkań.

Szkolenie obejmuje 9 godzin dydaktycznych.