Komunikacja nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic

Uczeń w szkole potrzebuje indywidualnego zainteresowania i wsparcia. Czasem ważne jest aby zrozumieć jego kłopot i wdrożyć wstępną interwencje, a czasem wskazane jest aby zmotywować ucznia do działania lub pracy.

Pomocne w tym są metody skutecznej komunikacji i motywowania, oraz uniwersalne chwalenie. Uczeń w zespole klasowym może mieć kłopoty ze współpracą lub rozwiązywaniem konfliktów, w takiej sytuacji znajomość zasad mediacji może ułatwić nauczycielowi rozwiązać trudność. Często dzieje się tak, że współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami nie jest idealna. Wielu pedagogów, wychowawców w rozmowach z nami podkreśla, że radząc sobie z trudnościami w pracy na terenie szkoły ma wrażenie, że jest nie wspierana przez rodziców lub innych opiekunów dziecka. Nauczyciele nie czują się jednak przygotowani i kompetentni w prowadzeniu rozmów z rodzicami, zwłaszcza w sytuacji konieczności omówienia szczegółowych warunków współpracy.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • Dyrektorów szkół,
  • nauczycieli,
  • pedagogów.

FORMA:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Indywidualny uczeń z jego problemami. Jak przeprowadzić wstępną diagnozę problemu. Jaki jest problem – analiza abc. Gdzie pokierować dalej, jak to zrobić. Skuteczne metody motywowania ucznia do działania: elementy dialogu motywującego, skuteczne pochwały.
  • Komunikacja w zespole klasowym. Rozwiązywanie konfliktów. Elementy mediacji i negocjacji.
  • Współpraca z rodzicami. Rodzaje kontaktów z rodzicami i sposób ich prowadzenia. Ustalanie celów spotkań. Metoda częstych spotkań. Budowanie interwencji przy stałej współpracy z rodzicami. Model częstych spotkań.

Szkolenie obejmuje 9 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.