Motywowanie bez kija i marchewki

CELE:

  • Wiedza o mechanizmach budujących motywację wewnętrzną,
  • umiejętność umiejętność formułowania motywujących komunikatów,
  • umiejętność wykorzystania zasad wzmacniania i wygaszania zachowań w pracy z uczniem,

RAMOWY PROGRAM:

  1. Natura motywacji wewnętrznej – ważność, zdolność i gotowość do podjęcia konkretnego działania
  2. Rola relacji i komunikacji pomiędzy uczniem i nauczycielem – motywowanie poprzez pozytywną i negatywną informację zwrotną (FUKOZ), podsumowania oraz pochwały (ZPP, pochwała terapeutyczna)
  3. Kij i marchewka – motywowanie poprzez wzmacnianie i wygaszanie

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26