Motywowanie nastolatków i dorosłych do zmiany zachowań

CELE:

Podstawowym i ogólnym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętność motywowania– poszerzenie repertuaru ich zachowań o nowe, bardziej efektywne sposoby reagowania, ułatwiające skuteczne radzenie sobie w sytuacjach kontaktu, budujące zdrowe relacje.

A w szczególności:

 • Poznanie mechanizmów budujących motywację wewnętrzną człowieka,
 • Rozumienie jak autonomia, decyzyjność, zaufanie i wartości wpływają na motywację do aktywności,
 • Rozumienie jak rozmowa może wspierać zmianę, a jak jej przeszkadzać,
 • Poszerzenie umiejętności  motywowania za pomocą poszukiwania wewnętrznych źródeł i wartości u osoby motywowanej,
 • Poszerzenie umiejętności  formułowania motywujących komunikatów.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Natura motywacji wewnętrznej – ważność, zdolność i gotowość do podjęcia konkretnego działania i zmiany zachowania.
 2. Podstawowe zasady dialogu motywującego – partnerstwo (oparte na rozumieniu perspektywy i doświadczeń drugiego człowieka), wydobywania od osoby własnych pomysłów i rozwiązań problemów, podkreślanie autonomii.
 3. Metody rozmowy prowadzonej w duchu dialogu motywującego – odzwierciedlenia, pytania otwarte, dowartościowania, podsumowania.
 4. Błyskawiczny wpływ (instant influence) – metoda sześciu pytań w celu przejścia od „nie chcę” i „nie mogę” do „zrobię to”.

CZAS TRWANIA:

 • 4-8 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne
 • 8-16 godzin dydaktycznych – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych