Motywowanie nastolatków i dorosłych do zmiany zachowań

CELE:

Podstawowym i ogólnym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętność motywowania– poszerzenie repertuaru ich zachowań o nowe, bardziej efektywne sposoby reagowania, ułatwiające skuteczne radzenie sobie w sytuacjach kontaktu, budujące zdrowe relacje.

A w szczególności:

 • Poznanie mechanizmów budujących motywację wewnętrzną człowieka,
 • Rozumienie jak autonomia, decyzyjność, zaufanie i wartości wpływają na motywację do aktywności,
 • Rozumienie jak rozmowa może wspierać zmianę, a jak jej przeszkadzać,
 • Poszerzenie umiejętności  motywowania za pomocą poszukiwania wewnętrznych źródeł i wartości u osoby motywowanej,
 • Poszerzenie umiejętności  formułowania motywujących komunikatów.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Natura motywacji wewnętrznej – ważność, zdolność i gotowość do podjęcia konkretnego działania i zmiany zachowania.
 2. Podstawowe zasady dialogu motywującego – partnerstwo (oparte na rozumieniu perspektywy i doświadczeń drugiego człowieka), wydobywania od osoby własnych pomysłów i rozwiązań problemów, podkreślanie autonomii.
 3. Metody rozmowy prowadzonej w duchu dialogu motywującego – odzwierciedlenia, pytania otwarte, dowartościowania, podsumowania.
 4. Błyskawiczny wpływ (instant influence) – metoda sześciu pytań w celu przejścia od „nie chcę” i „nie mogę” do „zrobię to”.

CZAS TRWANIA:

 • 4-8 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne
 • 8-16 godzin dydaktycznych – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26