Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeuci,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • osoby zainteresowane przedstawianą problematyką.

FORMA:

Warsztaty z elementami wykładu

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Próba samobójcza nie zakończona śmiercią
 • Przygotowanie klasy oraz nauczycieli na powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły
 • Powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły
 • Praca pedagoga/ psychologa szkolnego z uczniem zagrożonym powtórną próbą samobójczą oraz jego rodziną
 • Szukanie pomocy poza szkołą: współpraca z poradnią, psychoterapeutą, psychiatrą

PRÓBA SAMOBÓJCZA ZAKOŃCZONA ŚMIERCIĄ

 • Zasady przekazywania informacji o śmierci samobójczej ucznia
 • Specyfika żałoby po śmierci samobójczej
 • Praca z klasą po śmierci samobójczej ucznia
 • Indywidualne wsparcie ucznia po samobójczej śmierci bliskiego kolegi/ bliskiej koleżanki
 • Sposoby pomocy rodzinom w żałobie suicydalnej

Szkolenie obejmuje 10 h dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.