Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeuci,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • osoby zainteresowane przedstawianą problematyką.

FORMA:

Warsztaty z elementami wykładu

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Próba samobójcza nie zakończona śmiercią
 • Przygotowanie klasy oraz nauczycieli na powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły
 • Powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły
 • Praca pedagoga/ psychologa szkolnego z uczniem zagrożonym powtórną próbą samobójczą oraz jego rodziną
 • Szukanie pomocy poza szkołą: współpraca z poradnią, psychoterapeutą, psychiatrą

PRÓBA SAMOBÓJCZA ZAKOŃCZONA ŚMIERCIĄ

 • Zasady przekazywania informacji o śmierci samobójczej ucznia
 • Specyfika żałoby po śmierci samobójczej
 • Praca z klasą po śmierci samobójczej ucznia
 • Indywidualne wsparcie ucznia po samobójczej śmierci bliskiego kolegi/ bliskiej koleżanki
 • Sposoby pomocy rodzinom w żałobie suicydalnej

Szkolenie obejmuje 10 h dydaktycznych.