Praca z uczniem z ADHD

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą z dziećmi i nastolatkami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie zalecane jest także dla studentów psychologii i pedagogiki.

Celami szkolenia jest zapoznanie Uczestników z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich wpływem na różne obszary funkcjonowania ucznia.  Tematyka związana z różnymi aspektami ADHD, jak funkcjonowanie poznawcze, zaburzenia współwystępujące. Znaczący odsetek uczniów z ADHD może przejawiać jakiś rodzaj zachowań trudnych. W czasie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami modyfikacji zachowań trudnych i kształtowania zachowań pożądanych a także z zasadami analizy funkcjonalnej zachowań i funkcjami zachowań. W zakresie pracy dydaktycznej omówione zostaną potrzeby uczniów z ADHD, jak i możliwie modyfikacje umożliwiające efektywną pracę jak i współprace z rodzicami i specjalistami opiekującymi się uczniem.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  1. Obraz kliniczny ADHD, problemy wynikające z objawów i budowania tożsamości.
  2. Zaburzenia współwystępujące – zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania.
  3. Modele terapeutyczne i leczenia.
  4. Objaw ADHD czy trudne zachowanie?
  5. Analiza funkcjonalna zachowań trudnych.
  1. Techniki behawioralne umożliwiające redukcję zachowań trudnych i niepożądanych. Kształtowanie nowych zachowań (techniki wzmacniania). Systemy żetonowe w szkole, w klasie, w świetlicy.
  2. Współpraca dom-szkoła.
  3. Warsztaty dla rodziców.

Szkolenie obejmuje 8-10 lub na zamówienie 20 godzin dydaktycznych.