Praca z uczniem z ADHD

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą z dziećmi i nastolatkami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie zalecane jest także dla studentów psychologii i pedagogiki.

Celami szkolenia jest zapoznanie Uczestników z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich wpływem na różne obszary funkcjonowania ucznia.  Tematyka związana z różnymi aspektami ADHD, jak funkcjonowanie poznawcze, zaburzenia współwystępujące. Znaczący odsetek uczniów z ADHD może przejawiać jakiś rodzaj zachowań trudnych. W czasie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami modyfikacji zachowań trudnych i kształtowania zachowań pożądanych a także z zasadami analizy funkcjonalnej zachowań i funkcjami zachowań. W zakresie pracy dydaktycznej omówione zostaną potrzeby uczniów z ADHD, jak i możliwie modyfikacje umożliwiające efektywną pracę jak i współprace z rodzicami i specjalistami opiekującymi się uczniem.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  1. Obraz kliniczny ADHD, problemy wynikające z objawów i budowania tożsamości.
  2. Zaburzenia współwystępujące – zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania.
  3. Modele terapeutyczne i leczenia.
  4. Objaw ADHD czy trudne zachowanie?
  5. Analiza funkcjonalna zachowań trudnych.
  1. Techniki behawioralne umożliwiające redukcję zachowań trudnych i niepożądanych. Kształtowanie nowych zachowań (techniki wzmacniania). Systemy żetonowe w szkole, w klasie, w świetlicy.
  2. Współpraca dom-szkoła.
  3. Warsztaty dla rodziców.

Szkolenie obejmuje 8-10 lub na zamówienie 20 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26