Przegląd zagrożeń dla emocji i psychiki współczesnego ucznia

CELE:

Głównym celem warsztatu jest zwiększenie wiedzy nt. zmian rozwojowych, społecznych, jakich doświadczają uczniowie oraz powiązanych z nimi problemów w obszarze emocji i psychiki.

RAMOWY PROGRAM:

  1. Zmiany doświadczane przez uczniów – psychofizyczne, społeczne, pokoleniowe, w grupie rówieśniczej, w rodzinie
  2. Wybrane problemy psychiczne występujące u młodzieży, ich skala i sygnały ostrzegawcze – zachowania ryzykowne, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne, samouszkodzenia, zachowania samobójcze
  3. Sposoby reagowania i zasady postępowania w przypadku zaistnienia zachowań problemowych u ucznia

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.