Przegląd zagrożeń dla emocji i psychiki współczesnego ucznia

CELE:

Głównym celem warsztatu jest zwiększenie wiedzy nt. zmian rozwojowych, społecznych, jakich doświadczają uczniowie oraz powiązanych z nimi problemów w obszarze emocji i psychiki.

RAMOWY PROGRAM:

  1. Zmiany doświadczane przez uczniów – psychofizyczne, społeczne, pokoleniowe, w grupie rówieśniczej, w rodzinie
  2. Wybrane problemy psychiczne występujące u młodzieży, ich skala i sygnały ostrzegawcze – zachowania ryzykowne, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne, samouszkodzenia, zachowania samobójcze
  3. Sposoby reagowania i zasady postępowania w przypadku zaistnienia zachowań problemowych u ucznia

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne.