„Skrzynka z narzędziami” – przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą z dziećmi i nastolatkami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie zalecane jest także dla studentów psychologii i pedagogiki.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

Zachowania trudne lub niepożądane zdarzają się dość często, natomiast przyczyny ich występowania są zróżnicowane. Według założeń terapii behawioralnej, najbardziej skuteczne oddziaływania terapeutyczne mające na celu zmianę zachowań uwzględniają przyczyny i skutki tych zachowań. Zatem konieczne jest dokładne zdiagnozowanie przyczyny niepożądanego zachowania (na przykład celowe łamanie zasad, agresja, poważniejsze problemy z zachowaniem) oraz znajomość podstaw teoretycznych zachowań agresywnych i niepożądanych.W części wykładowej omawiane są podstawy różnicowania trudnych zachowań, analizy funkcjonalnej zachowania oraz mechanizmy dostrzegania zdarzeń i oceniania ich przez agresywne dzieci i nastolatki (modele poznawcze). Dodatkowo omówione są sposoby radzenia sobie z takimi zachowaniami i najczęściej stosowane programy terapeutyczne. W części warsztatowej omawiane jest planowanie interwencji behawioralnych w szkole lub w domu przy pomocy najczęściej stosowanych technik behawioralnych w zakresie zachowań takich jak, m.in. łamanie zasad, agresja fizyczna i słowna w domu i w szkole czy odmawianie wykonywania poleceń.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  1. Agresja – rodzaje i przyczyny:
  2. Objawy zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania a zachowania niepożądane.
  3. Objawy ADHD a zachowania niepożądane.
  4. Modele leczenia zachowań zachowania oparte na współpracy specjalistów.
  5. Behawioralne modele terapeutyczne zachowań trudnych i niepożądanych.
  6. Zasady analizy funkcjonalnej. Funkcje zachowań.
  7. Socjoterapia-podstawy, zasady. Planowanie oddziaływań grupowych, szczególnie ukierunkowanych na klasę.
  8. Techniki i sposoby pracy z zachowaniami niepożądanymi – „skrzynka z narzędziami”.

Szkolenie obejmuje 6 lub 8 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.