„Skrzynka z narzędziami” – przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą z dziećmi i nastolatkami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie zalecane jest także dla studentów psychologii i pedagogiki.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

Zachowania trudne lub niepożądane zdarzają się dość często, natomiast przyczyny ich występowania są zróżnicowane. Według założeń terapii behawioralnej, najbardziej skuteczne oddziaływania terapeutyczne mające na celu zmianę zachowań uwzględniają przyczyny i skutki tych zachowań. Zatem konieczne jest dokładne zdiagnozowanie przyczyny niepożądanego zachowania (na przykład celowe łamanie zasad, agresja, poważniejsze problemy z zachowaniem) oraz znajomość podstaw teoretycznych zachowań agresywnych i niepożądanych.W części wykładowej omawiane są podstawy różnicowania trudnych zachowań, analizy funkcjonalnej zachowania oraz mechanizmy dostrzegania zdarzeń i oceniania ich przez agresywne dzieci i nastolatki (modele poznawcze). Dodatkowo omówione są sposoby radzenia sobie z takimi zachowaniami i najczęściej stosowane programy terapeutyczne. W części warsztatowej omawiane jest planowanie interwencji behawioralnych w szkole lub w domu przy pomocy najczęściej stosowanych technik behawioralnych w zakresie zachowań takich jak, m.in. łamanie zasad, agresja fizyczna i słowna w domu i w szkole czy odmawianie wykonywania poleceń.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  1. Agresja – rodzaje i przyczyny:
  2. Objawy zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania a zachowania niepożądane.
  3. Objawy ADHD a zachowania niepożądane.
  4. Modele leczenia zachowań zachowania oparte na współpracy specjalistów.
  5. Behawioralne modele terapeutyczne zachowań trudnych i niepożądanych.
  6. Zasady analizy funkcjonalnej. Funkcje zachowań.
  7. Socjoterapia-podstawy, zasady. Planowanie oddziaływań grupowych, szczególnie ukierunkowanych na klasę.
  8. Techniki i sposoby pracy z zachowaniami niepożądanymi – „skrzynka z narzędziami”.

Szkolenie obejmuje 6 lub 8 godzin dydaktycznych.