Stres i wypalenie zawodowe. Stres nauczycielski i techniki radzenia sobie ze stresem zawodowym

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • Nauczycieli

ZAKRES SZKOLENIA:

Nauczyciele są jedną z grup narażonych na zespół wypalenia zawodowego (ang. burn-out). Wymagania wobec nauczycieli rosną, natomiast otrzymywane wsparcie jest ograniczone. Warsztat jest poświęcony metodom przeciwdziałania i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego. Prezentuje podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem i złością, pomaga rozpoznać: przyczyny stresu, objawy somatyczne wskazujące na przeciążenie zawodowe. Uczy stosowania strategii radzenia sobie z napięciem, a także metod najskuteczniejszych w zmniejszaniu objawów stresu oraz sposobów radzenia sobie z napięciem w trakcie zajęć z uczniami w klasie.

FORMA:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy, obejmują pracę indywidualną, grupową oraz ćwiczenia fizyczne.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Co to jest stres?
  2. Jak rozpoznawać symptomy stresu?
  3. Jak radzić sobie z obciążeniami zawodowymi.
  4. Dlaczego ten uczeń / rodzic / nauczyciel wywołuje we mnie tyle złości?
  5. Co mogę zrobić kiedy stres mnie przerasta?
  6. Techniki relaksacji, rozpoznawanie symptomów płynących z własnego ciała.
  7. Jak uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem?

WYMAGANIA DODATKOWE:

Zajęcia obejmują ćwiczenia fizyczne, wymagany jest strój sportowy.

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.