Stres i wypalenie zawodowe. Stres nauczycielski i techniki radzenia sobie ze stresem zawodowym

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • Nauczycieli

ZAKRES SZKOLENIA:

Nauczyciele są jedną z grup narażonych na zespół wypalenia zawodowego (ang. burn-out). Wymagania wobec nauczycieli rosną, natomiast otrzymywane wsparcie jest ograniczone. Warsztat jest poświęcony metodom przeciwdziałania i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego. Prezentuje podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem i złością, pomaga rozpoznać: przyczyny stresu, objawy somatyczne wskazujące na przeciążenie zawodowe. Uczy stosowania strategii radzenia sobie z napięciem, a także metod najskuteczniejszych w zmniejszaniu objawów stresu oraz sposobów radzenia sobie z napięciem w trakcie zajęć z uczniami w klasie.

FORMA:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy, obejmują pracę indywidualną, grupową oraz ćwiczenia fizyczne.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Co to jest stres?
  2. Jak rozpoznawać symptomy stresu?
  3. Jak radzić sobie z obciążeniami zawodowymi.
  4. Dlaczego ten uczeń / rodzic / nauczyciel wywołuje we mnie tyle złości?
  5. Co mogę zrobić kiedy stres mnie przerasta?
  6. Techniki relaksacji, rozpoznawanie symptomów płynących z własnego ciała.
  7. Jak uczyć dzieci radzenia sobie ze stresem?

WYMAGANIA DODATKOWE:

Zajęcia obejmują ćwiczenia fizyczne, wymagany jest strój sportowy.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26