Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

FORMA:

Wykładowo-warsztatowa

ZAKRES:

  • Prawa uczenia.
  • Przyczyny zachowań. Objawy osiowe.
  • Zachowanie/ocena behawioralna. Terapia behawioralna.
  • Rozwijanie nowych zachowań.
  • Zachowania trudne. Ocena funkcjonalna.
  • Analiza funkcjonalna.
  • Zachowania problemowe w obszarze seksualności.

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.