Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

FORMA:

Wykładowo-warsztatowa

ZAKRES:

  • Prawa uczenia.
  • Przyczyny zachowań. Objawy osiowe.
  • Zachowanie/ocena behawioralna. Terapia behawioralna.
  • Rozwijanie nowych zachowań.
  • Zachowania trudne. Ocena funkcjonalna.
  • Analiza funkcjonalna.
  • Zachowania problemowe w obszarze seksualności.

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.