Tiki i zespół Tourette’a

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

FORMA:

zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zapoznanie się z obrazem klinicznym tików, kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10 i DSM-5.
  2. Omówienie podstawowych metod diagnostycznych i elementów różnicowania. Zaburzenia współwystępujące.
  3. Ocena nasilenia tików – skale diagnostyczne.
  4. Model behawioralny tików. Modele leczenia. Terapia behawioralna tików (omówienie polskiego podręcznika zawierającego protokół oparty na technikach ekspozycji z powstrzymaniem reakcji i odwracania nawyku).
  5. Dziecko z tikami w domu i w szkole. Modyfikacja pracy terapeutycznej w zależności od zaburzeń współwystępujących.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

6 godzin dydaktycznych.