Tiki i zespół Tourette’a

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

FORMA:

zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zapoznanie się z obrazem klinicznym tików, kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10 i DSM-5.
  2. Omówienie podstawowych metod diagnostycznych i elementów różnicowania. Zaburzenia współwystępujące.
  3. Ocena nasilenia tików – skale diagnostyczne.
  4. Model behawioralny tików. Modele leczenia. Terapia behawioralna tików (omówienie polskiego podręcznika zawierającego protokół oparty na technikach ekspozycji z powstrzymaniem reakcji i odwracania nawyku).
  5. Dziecko z tikami w domu i w szkole. Modyfikacja pracy terapeutycznej w zależności od zaburzeń współwystępujących.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

6 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26