Wsparcie dziecka z objawami lękowymi

CELE:

  • znajomość problematyki zaburzeń lekowych u dzieci i młodzieży,
  • umiejętność rozpoznawania objawów lekowych w zachowaniu ucznia,
  • umiejętność wykorzystania wybranych metod wsparcia w pracy z uczniem,

RAMOWY PROGRAM:

  1. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń lekowych u dzieci i młodzieży
  2. Kryteria diagnostyczne różnych zaburzeń lekowych wg klasyfikacji ICD-10
  3. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat objawów lęku
  4. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z objawami lękowymi – wykorzystanie programu „Zaradny kot” w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami

CZAS TRWANIA:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

8-16 godzin dydaktycznych – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.