Za moich czasów dzieci były inne… czyli powtórka z psychologii rozwoju dla nauczycieli.

CELE:

Głównym celem warsztatu jest uświadomienie zmienności rozwojowej i pokoleniowej na każdym etapie nauczania.
Szkolenie występuje w trzech wersjach: dla nauczycieli młodszych klas szkoły podstawowej (I-III), dla nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej (IV-VI) oraz dla nauczycieli gimnazjum.

UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • zrozumie różnice między kolejnymi pokoleniami uczniów;
 • dowie się o specyfice nowych pokoleń;
 • pozna zachowania właściwego dla danego etapu rozwojowego dziecka;
 • nauczy się dobierać metody wychowawcze odpowiednie dla dzieci w określonym wieku;
 • nauczy się godzenia wymagań podstawy programowej ze specyfiką funkcjonowania poznawczego i społecznego nowych pokoleń;
 • pozna nowe pomysły na aktywizację i skupianie uwagi na lekcjach.

ADRESACI:

 • Nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • rady pedagogiczne

RAMOWY PROGRAM:

 1. Etapy rozwoju emocjonalnego, poznawczego, moralnego i społecznego dziecka
 2. Pokolenia na przestrzeni ostatnich 50 lat i specyfika ich funkcjonowania
 3. Diagnoza przynależności do konkretnego pokolenia
 4. Adekwatne do specyfiki pokoleniowej i rozwojowej metody wychowania i nauczania

CZAS TRWANIA:

5 godzin dydaktycznych.