Za moich czasów dzieci były inne… czyli powtórka z psychologii rozwoju dla nauczycieli.

CELE:

Głównym celem warsztatu jest uświadomienie zmienności rozwojowej i pokoleniowej na każdym etapie nauczania.
Szkolenie występuje w trzech wersjach: dla nauczycieli młodszych klas szkoły podstawowej (I-III), dla nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej (IV-VI) oraz dla nauczycieli gimnazjum.

UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • zrozumie różnice między kolejnymi pokoleniami uczniów;
 • dowie się o specyfice nowych pokoleń;
 • pozna zachowania właściwego dla danego etapu rozwojowego dziecka;
 • nauczy się dobierać metody wychowawcze odpowiednie dla dzieci w określonym wieku;
 • nauczy się godzenia wymagań podstawy programowej ze specyfiką funkcjonowania poznawczego i społecznego nowych pokoleń;
 • pozna nowe pomysły na aktywizację i skupianie uwagi na lekcjach.

ADRESACI:

 • Nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • rady pedagogiczne

RAMOWY PROGRAM:

 1. Etapy rozwoju emocjonalnego, poznawczego, moralnego i społecznego dziecka
 2. Pokolenia na przestrzeni ostatnich 50 lat i specyfika ich funkcjonowania
 3. Diagnoza przynależności do konkretnego pokolenia
 4. Adekwatne do specyfiki pokoleniowej i rozwojowej metody wychowania i nauczania

CZAS TRWANIA:

5 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.