Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – sposoby postępowania i metody pracy

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

 • Dyrektorów szkół,
 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • terapeutów oraz osób zainteresowanych przedstawianą tematyką.

FORMA:

 • Warsztaty z elementami wykładu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zachowania samobójcze – definicje, charakterystyka i rozpowszechnienie problemu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych oraz ich ocena.
 3. Depresja jako jeden z głównych czynników ryzyka zachowań samobójczych.
 4. Procedury interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
  Regulacje prawne.
 5. Psychoedukacja uczniów i ich rodziców na temat zachowań samobójczych
 6. Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka na terenie szkoły. Plan terapeutyczny
 7. Praca po kryzysie suicydalnym.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

 • 5 – 8 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne
 • 8 – 16 godzin dydaktycznych – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych
 • 2-4 godziny dydaktyczne – spotkanie dla rodziców