Poradnie Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży centrum cbt

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży dotyczy około 10% populacji, co oznacza, że w Polsce ponad 600 tys. dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. wymaga zapewnienia profesjonalnej opieki. Taką pomoc, w postaci wparcia psychologicznego lub psychoterapeutycznego, a także opieki lekarza psychiatry zapewnia obecnie Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT, w której świadczymy bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) usługi. Stanowi ona rozwinięcie misji naszego ośrodka – budowania najwyższych standardów opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Nasz zespół to specjaliści o wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą (psycholodzy, specjaliści psychoterapii dzieci i młodzieży oraz specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży), stale dokształcający się, ale także szkolący młode kadry.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty naszej Poradni.

W poradni CBT oferujemy:

 1. Konsultacje psychologiczne: wsparcie psychologiczne, spotkania psychoedukacyjne
 2. Psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży
 3. Konsultacje lekarza psychiatry dzieci i młodzieży

Do kogo kierowana jest pomoc w CBT:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Osób do 21 roku życia w trakcie nauki

Kiedy warto zwrócić się o pomoc w poradni CBT:

 • Jeśli lekarz pediatra, neurolog lub innej specjalności zlecił udanie się do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z powodu podejrzenia u dziecka: całościowych lub specyficznych zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń psychotycznych, niespecyficznych trudności w nauce lub relacjach społecznych, nadpobudliwości psychoruchowej, innych zaburzeń emocjonalnych.
 • Jeśli u dziecka obserwujemy trudności w relacjach z rówieśnikami, problemy z dostosowaniem się do zasad obowiązujących w przedszkolu lub szkole, trudności w nauce, niepokojącą zmianę nawyków (np. żywieniowych), problemy ze snem, lęk i niepokój utrudniający mu codzienne funkcjonowanie, izolowanie się od rodziny i rówieśników, zachowania agresywne lub autoagresywne (np. samookaleczenia), obniżenie nastroju, nadmierną nadpobudliwość, nieprawidłowy i nieadekwatny do wieku rozwój.
 • Kiedy jako Rodzice lub Opiekunowie potrzebujemy wparcia w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi lub związanymi ze zmianą zachowania lub chorobą dziecka

  Jak umówić wizytę:

  • Na wizytę można zapisać się osobiście w rejestracji przychodni lub telefonicznie.
  • Skierowanie nie jest wymagane!
  Adres placówki

  ul. Sarmacka 5/U6,
  02-972 Warszawa

  Godziny pracy

  Pon - Pt: 08:00 - 21:00