KOT dla dzieci i młodzieży

separator wave

Czyli oferta Kompleksowej Opieki Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Kompleksowa Opieka Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Witaj!KOT dla dzieci i młodzieży” to wyjątkowa oferta kompleksowej opieki terapeutycznej, ukierunkowanej na wszechstronne wsparcie dzieci i młodzieży z różnorodnymi trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego oraz ich rodziców, rodzin i otoczenia edukacyjnego.

W ramach KOT dla dzieci i młodzieży zapewniamy dostosowanie metod leczenia do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka. Zanim rozpoczniemy terapię przeprowadzamy konsultacje, aby zrozumieć potrzeby dziecka i całej rodziny. Nasz zespół dokładnie analizuje sytuację uwzględniając kontekst rodzinny, edukacyjny, społeczny, kulturowy. W diagnozie oraz terapii uczestniczy doświadczony zespół różnych specjalistów, którzy współpracują ze sobą w procesie terapeutycznym”.

Koordynujemy cały proces od diagnozy do rozwiązania – proces wspierany jest przez dedykowanego opiekuna pacjenta, który pomaga w umawianiu terminów badań i wizyt.

„KOT dla dzieci i młodzieży” został stworzony z myślą o dzieciach i ich rodzicach,

separator wave

którzy poszukują kompleksowego wsparcia w trudnościach, którzy często gubią się poszukując pomocy u wielu specjalistów, a brak koordynacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego utrudnia im dotarcie do celu.

„KOT dla dzieci i młodzieży” zapewnia dobór  metod  dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oznacza  koordynowany proces, prowadzący od diagnozy do rozwiązań.

Zanim rozpoczniemy terapię, przeprowadzamy dwie konsultacyjne porady psychologiczne, aby lepiej zrozumieć potrzeby dziecka i całej rodziny. Nasz zespół dokładnie analizuje sytuację, uwzględniając kontekst rodzinny, edukacyjny, społeczny i kulturowy.

Kompleksowa Opieka Terapeutyczna

Obszary pomocy

separator wave white background

Świadczymy kompleksową opiekę dla dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami, w tym:

obszary pomocy kompleksowej opieki terapeutycznej

Opieka dla dziecka i rodziny

angażujemy się we wsparcie dziecka i całego systemu rodzinnego, pomagając w radzeniu sobie z trudnościami oraz budowaniu relacji rodzinnych,

Wsparcie dziecka w środowisku edukacyjnym

współpracujemy z placówkami edukacyjnymi (przedszkolami, szkołami), zapewniając wsparcie dzieciom w środowisku szkolnym, w zakresie trudności z zachowaniem, nauką i problemach w relacjach rówieśniczych.

wsparcie i opieka dla rodziców

oferujemy wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla rodziców, tak by pomóc im lepiej rozumieć problemy i jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi z trudnościami dziecka oraz jak wspierać je w codziennym funkcjonowaniu.

Proces diagnostyczno-terapeutyczny prowadzony jest przez zespół specjalistów (link do nasz zespół), w tym psychiatrów dzieci i młodzieży, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży, którzy świadczą wizyty w domu i szkole oraz wspierany przez  koordynatorów, którzy dbają o sprawny jego przebieg, pomagając w umawianiu terminów badań i wizyt.

„KOT dla dzieci i młodzieży” to wzięcie odpowiedzialności za cały proces diagnostyczno-terapeutyczny i koncentracja na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

kompleksowa opieka

Kompleksowa opieka

separator wave

„KOT dla dzieci i młodzieży” to indywidualne i kompleksowe podejście ukierunkowane na dziecko, rodzinę i otoczenie edukacyjne. Nasz zespół specjalistów, składający się z psychologów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów, psychiatrów dzieci i młodzieży, psychiatrów oraz terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży pracuje wspólnie, by zapewnić profesjonalną pomoc i opiekę.

Jak wygląda proces diagnostyczny i terapeutyczny?

Nasze usługi obejmują:

separator wave white background

Diagnoza

W trakcie diagnozy wykorzystujemy różnorodne metody, takie jak wywiad, rozmowa, badanie z zastosowaniem testów psychologicznych, ale także bezpośrednia obserwacja funkcjonowania dziecka w środowisku domowym lub edukacyjnym.

Wsparcie rodziców

Zapewniamy konsultacje, porady psychoedukacyjne, wsparcie psychologiczne oraz warsztaty dla rodziców, aby pomóc im lepiej zrozumieć i radzić sobie z wyzwaniami związanymi z trudnościami dziecka oraz wspierać je w codziennym funkcjonowaniu.

Psychoterapię indywidualną i grupową

Oferujemy psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz psychoterapię grupową, w tym grupy z elementami dialektycznej terapii behawioralnej i terapii schematów.

Terapię środowiskową i rodzinną

Zapewniamy terapię środowiskową dla dzieci i młodzieży, w tym wizyty terapeutów środowiskowych w domu i w szkole oraz terapię rodziną, aby pomóc w poprawie relacji i funkcjonowania rodziny.

Mediacje rodzinne

Nasz zespół mediatorów specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, pomagając rozwiązywać konflikty i poprawiać komunikację w rodzinie.

Zajęcia warsztatowe

Organizujemy zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i rodziców, w tym treningi umiejętności społecznych, treningi zastępowania agresji oraz warsztaty wspierające rodziców w opiece nad dziećmi z różnymi trudnościami.

Skorzystaj z naszej pomocy! Wspólnie znajdziemy rozwiązania!

Nasza zespół tworzą:

Lekarze

Nasz zespół lekarzy posiada rozległe doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Zapewniamy opiekę zarówno ze strony doświadczonych specjalistów, jak i lekarzy będących w trakcie specjalizacji.

Psychoterapeuci

Nasi psychoterapeuci posiadają certyfikaty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej lub są specjalistami w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, część z nich jest w trakcie szkolenia lub procesu certyfikacji. Ich zaangażowanie i profesjonalizm zapewniają skuteczną pomoc w terapii.

Psycholodzy kliniczni

Nasz zespół psychologów klinicznych ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapewniamy wsparcie emocjonalne oraz terapię nakierowaną na indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

Terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży

Nasza oferta terapeutyczna obejmuje również pracę z terapeutami środowiskowymi, którzy świadczą wizyty w domu oraz szkole. Ich zaangażowanie w proces terapeutyczny pomaga stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla rozwoju dziecka.

Mediatorzy specjalizujący się w mediacjach rodzinnych

Nasz zespół mediatorów zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, wspierając budowanie zdrowych relacji w rodzinie.

Członkowie naszego zespołu posiadają bogate doświadczenie w pracy z pacjentami w wieku rozwojowym.

Nadzór merytoryczny i superwizja

separator wave white background

„KOT dla dzieci i młodzieży” to wzięcie odpowiedzialności za cały proces i  koncentracja  na rozwiązaniach. Dlatego też praca naszego zespołu lekarzy, psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży jest stale nadzorowana i superwizowana przez prof. dr. hab. n. med. Tomasza Wolańczyka, kierownika Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anitę Bryńską, profesora w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Superwizorów PTTPB.

Nadzór merytoryczny i superwizja obejmuje:

W naszej pracy opieramy się na wartościach takich jak zaufanie, akceptacja, uważność oraz tworzymy profesjonalną przestrzeń, opartą na zrozumieniu i odpowiedzialności, tak by wspólnie znaleźć rozwiązania.

obszary pomocy kompleksowej opieki terapeutycznej
Wspólnie znajdziemy rozwiązania!

Napisz do nas! Oddzwonimy!