Warsztaty i treningi

dialog motywujący

Dorośli

Dialog motywujący

Spotkania dla rodzin

Dorośli

Spotkania dla rodzin i bliskich osób chorujących psychicznie

trening asertywności

Dorośli

Trening asertywności

Trening mentalny wystąpień scenicznych

Dorośli

Trening mentalny wystąpień scenicznych

warsztat relaksacyjny

Dorośli

Trening relaksacyjny

Warsztat dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD

Rodzice i opiekunowie

Warsztat dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD

Warsztat umiejętności społecznych TUS

Dzieci i młodzież

Warsztat umiejętności społecznych TUS

Warsztaty kompetencji rodzicielskich

Rodzice i opiekunowie

Warsztaty kompetencji rodzicielskich

Warsztaty predyspozycji akademickich

Dzieci i młodzież

Warsztaty predyspozycji akademickich