Zasady przyjęć do poradni

UMAWIANIE WIZYT

 1. Wizytę można umówić telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 22 853 20 50, osobiście w recepcji Centrum CBT lub mailowo wysyłając zapytanie o wolne terminy na adres bok@cbt.pl .
 2. Wizyty odbywają się zgodnie z zaplanowanym grafikiem godzinowym w formie: konsultacji lekarskich, psychologicznych, terapeutycznych i diagnostycznych.

PIERWSZA WIZYTA DZIECKA

  Pierwsza wizyta dziecka jest wizytą diagnostyczną i zazwyczaj trwa do 90 minut. Żeby proces diagnozy mógł przebiegać sprawnie i jak najmniej obciążająco dla opiekunów i małego pacjenta, na pierwszą wizytę prosimy o przygotowanie:

  • dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta z przebiegu diagnostyki i leczenia psychiatrycznego i psychologicznego (jeśli takie było),
  • wyników badań, które były wykonane w celu diagnostyki i leczenia innych chorób, ale które mogą być istotne przy pierwszej konsultacji psychiatrycznej,
  • opinii szkolnych i zaleceń wydanych do tej pory.

  Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w postawieniu prawidłowej diagnozy i przygotowaniu indywidualnego planu terapeutycznego.

  PIERWSZA WIZYTA OSOBY DOROSŁEJ

  Pierwsza wizyta osoby dorosłej zazwyczaj trwa do 60 minut. W celu usprawnienia procesu identyfikacji pacjenta oraz przebiegu konsultacji na pierwszą wizytę prosimy o przygotowanie:

  • dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • dotychczasowej dokumentacji medycznej z przebiegu diagnostyki i leczenia psychiatrycznego i psychologicznego (jeśli takie było).

  POTWIERDZANIE WIZYT

  Wizyta musi zostać potwierdzona najpóźniej dzień wcześniej (dni robocze) do godziny 15:00:

  • przez pracownika recepcji telefonicznie lub SMS’em
  • przez pacjenta: telefonicznie -dzwoniąc na numer telefonu
   22 853 20 50 lub mailowo – wysyłając wiadomość na adres bok@cbt.pl

  ODWOŁYWANIE WIZYT

  1. Umówioną wizytę można odwołać telefonicznie dzwoniąc na numer 22 853 20 50 lub mailowo wysyłając wiadomość na adres bok@cbt.pl najpóźniej do godziny 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym wizytę.
  2. Nieodwołanie wizyty do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym wizytę lub niestawienie się na wizytę skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50 % kosztów danej wizyty w przypadku konsultacji lekarskich lub psychologicznych oraz 100% w przypadku psychoterapii indywidualnej/par/rodzin zgodnie z ustaleniami zawartymi w kontrakcie terapeutycznym pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.
  3. Pacjent jest zobowiązany uregulować należność przed następną wizytą, w przeciwnym wypadku kolejne terminy zostaną anulowane.

  OPŁATY ZA WIZYTY, RECEPTY

  1. Płatności za wizyty mogą być uiszczone gotówką, kartą, płatnością BLIK oraz przelewem. Opłata musi być uregulowana przed wejściem do gabinetu.
   W przypadku płatności przelewem w dniu wizyty należy okazać w recepcji lub przesłać na adres mailowy potwierdzenie przelewu.
  2. W przypadku wizyt pierwszorazowych lub wizyt online konieczne jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 100% ceny wizyty najpóźniej do godziny 15:00 w dniu roboczym poprzedzającym wizytę.
  3. Prośba o wystawienie recepty poza wizytą (przedłużenie leczenia) powinna zostać wysłana do poradni mailowo, wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu za usługę. Lekarz nie wystawi recepty poza wizytą jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie było żadnej wizyty kontrolnej pacjenta i jeśli usługa nie została opłacona.
   O wystawieniu recepty każdorazowo decyduje lekarz.
  4. Aktualny cennik jest dostępny w recepcjach oraz na stronie internetowej.

  WYDAWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  Wydawanie kopii dokumentacji medycznej w Centrum CBT następuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej do złożenia wniosku. Dokumentacja jest przygotowywana niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, a recepcja informuje o możliwości odbioru gotowych dokumentów. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest zawsze bezpłatne, natomiast każde kolejne wydanie udostępnionych już raz dokumentów wiąże się z opłatą zamieszczoną w cenniki.

  ZASADY przyjec do poradni