Zasady przyjęć do poradni

UMAWIANIE WIZYT

 1. Wizytę można umówić telefonicznie, osobiście w recepcji Poradni Centrum CBT lub mailem: poradnia@cbt.pl
 2. Wizyty odbywają się zgodnie z zaplanowanym grafikiem godzinowym w formie: wizyt lekarskich (25min.)
  i wizyt terapeutycznych (50min.; 90min).

PIERWSZA WIZYTA DZIECKA

 • Pierwsza wizyta dziecka jest wizytą diagnostyczną i zazwyczaj trwa 90 min. Na pierwszą wizytę prosimy o przygotowanie następującego pakietu dokumentów:
  • całej dostępnej dokumentacji medycznej dziecka – książeczka zdrowia, aktualne badania (morfologia, EKG, próby wątrobowe), jeśli były wykonywane, wypisy i karty informacyjne ze szpitala, jeśli dziecko było wcześniej hospitalizowane, informacje i historie choroby dotyczące dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, inne badania, które zostały wykonane, a mogą być istotne.
  • całej dostępnej dokumentacji psychologicznej (np. wyniki przeprowadzonych testów)
  • opinii szkolnych, jak również świadectw z poprzednich klas oraz zeszytów z klas obecnych (j. polski, matematyka);

Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w postawieniu prawidłowej diagnozy i przygotowaniu indywidualnego planu terapeutycznego, z drugiej strony pozwala skrócić czas przeznaczony na proces diagnostyczny;

POTWIERDZANIE WIZYT

 1. Wizyta musi zostać potwierdzona najpóźniej dzień wcześniej (dni robocze) do godziny 17.00:
  • przez pracownika recepcji telefonicznie.
  • przez pacjenta: telefonicznie, SMS’em na numer lub mailowo: poradnia@cbt.pl.
 2. O formie potwierdzania wizyt może zdecydować Pacjent.

ODWOŁYWANIE WIZYT

 1. Umówioną wizytę można odwołać telefonicznie lub wysyłając SMS na numer telefonu 506 070 603, a także mailem na adres: poradnia@cbt.pl; najpóźniej do godziny 17.00 w dniu roboczym poprzedzającym wizytę.
 2. Niestawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty w dniu kiedy jest ona zaplanowana skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50 % kosztów danej wizyty.
 3. Pacjent jest zobowiązany uregulować opłatę 50% przed kolejną wizytą, w przeciwnym wypadku kolejne terminy zostaną anulowane.

OPŁATY ZA WIZYTY, RECEPTY

 1. Należność za wizytę powinna być opłacona gotówką, kartą, BLIKIEM lub przelewem przed wejściem do gabinetu. Ewentualne odroczenie płatności musi być skonsultowane z terapeutą oraz recepcją poradni.
 2. Prośba o przedłużenie leczenia (receptę) powinna zostać wysłana do poradni mailowo, wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu za usługę. Recepta nieopłacona nie zostanie wystawiona przez lekarza.
 3. Obowiązuje cennik wizyt zamieszczony na tablicy informacyjnej przy recepcji oraz na stronie internetowej poradni.

WYDAWANIE KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wydawanie kserokopii dokumentacji leczenia w Poradni Centrum CBT następuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej w ciągu 14 dni (roboczych) od momentu zgłoszenia. Usługa jest płatna zgodnie z cennikiem.

INNE

 1. Recepcja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzu.
 2. Recepcja nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na korytarzu