Kontakt

Szkoła psychoterapii, Szkolenia, Ośrodek doskonalenia nauczycieli

Poradnia dla dzieci i młodzieży

Poradnia dla dorosłych

Poradnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gdyni

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży NFZ

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży i poziomu referencyjnego