Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej przy Centrum CBT

Przy Centrum CBT powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego. Ośrodek świadczy swoje usługi w ramach NFZ.

Od niedawna w Polsce rozwijany jest nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest specjalistyczne wsparcie młodych pacjentów w ich najbliższym środowisku, aby móc rozpocząć działania już na samym początku pojawienia się problemów. Nowy model przewiduje podział ośrodków udzielających pomocy na trzy poziomy referencyjności.

I poziom referencyjności stanowią środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne.  Takim właśnie miejscem jest ośrodek  przy Centrum CBT. Naszym założeniem i misją jest być bliżej pacjenta, który wymaga wsparcia, kontaktu z nim na poziomie szkoły jak i środowiska domowego.

Koncepcja psychologicznej opieki środowiskowej od lat rozwijana jest na zachodzie Europy i opiera się na potrzebie otoczenia pacjenta opieką w najważniejszych dla niego obszarach funkcjonowania (szkoły i domu).

Dwa kolejne poziomy referencyjności to ośrodki, które świadczą specjalistyczną pomoc z zakresu psychiatrii dziecięcej (porady lekarzy psychiatrów, psychiatryczne leczenie ambulatoryjne i szpitalne).

Jak działa ośrodek?

Porady mogą być realizowane telefonicznie i/lub online. Ośrodek udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

Kto znajdzie tutaj pomoc?

W naszym ośrodku oferujemy bezpłatną pomoc dla dzieci poniżej 7 r.ż. oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych a także dla ich rodzin lub opiekunów prawnych. 

Co oferuje ośrodek?

Nasz ośrodek oferuje szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta. Udzielamy konsultacji:

  • diagnostycznych, których celem jest diagnostyka problemu obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych i niezbędne konsultacje specjalistyczne. Zakończona postawieniem diagnozy psychologicznej i ustaleniem planu terapeutycznego
  • psychologicznych stanowiących element wdrożonego planu terapeutycznego, obejmująca pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

Ponadto oferujemy:

Nasza kadra

Nasza kadra to wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą psychologowie, psychoterapeuci od lat związani z Centrum CBT. W naszym zespole pracują również terapeuci środowiskowi, którzy wspierają pacjentów i ich rodziny w ich środowisku (domowym, szkolnym). Nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje podczas specjalistycznych szkoleń.

Jak umówić wizytę:

  • Na wizytę można zapisać się osobiście w rejestracji przychodni lub telefonicznie.
  • Skierowanie nie jest wymagane!