Termin: 05 grudnia 2019 r.

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • terapeutów oraz osób zainteresowanych przedstawianą tematyką.

Forma:

Warsztaty z elementami wykładu.
Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Program szkolenia:

 • Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
 • Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania
 • Samouszkadzania a próby samobójcze i próby parasamobójcze
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
 • Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
 • Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej
 • Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży
 • Działania profilaktyczne szkoły

Miejsce zajęć:

Centrum CBT EDU ul. Wołodyjowskiego 74A, Warszawa (godz. 09:00 – 18:00)

Cena:

350 zł/osoba

Prowadzący:

mgr Małgorzata Łuba, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener.

Informacje i zapisy: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

W ramach działania Centrum CBT prowadzi również warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli.

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy – Samouszkadzanie

POBIERZ