Informacje i zapisy: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Czas i miejsce szkolenia:

12 grudnia 2019 r. – szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbędą się w Centrum CBT EDU w Warszawie, przy ul. Wołodyjowskiego 74A w godz. 9:00-18:00

Na szkolenie zapraszamy:

 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeutów oraz osób zainteresowanych przedstawianą tematyką.

Forma szkolenia:

Warsztaty z elementami wykładu.

Program szkolenia:

 • Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
 • Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania
 • Samouszkadzania a próby samobójcze i próby parasamobójcze
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
 • Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
 • Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej
 • Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży
 • Działania profilaktyczne szkoły

Cena:

350 zł/osoba

Prowadzący:

mgr Małgorzata Łuba, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener.

W ramach działalności Centrum CBT prowadzi również warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży (TUS) oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli.

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy – Samouszkadzanie

POBIERZ